De huurder aanvaardt de verplichting de gehuurde accommodatie en haar inboedel in dezelfde staat achter te laten als waarin hij ze bij aankomst heeft aangetroffen. De huurder verplicht zich de accommodatie schoon achter te laten. Is dit niet het geval, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden alsnog schoonmaakkosten in rekening gebracht.