Mocht huurder onverhoopt klachten hebben of zaken aantreffen die niet in orde zijn, dan is het raadzaam deze terstond aan verhuurder kenbaar te maken, zodat verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld de klacht zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Klachten achteraf worden door verhuurder niet in behandeling genomen.