×

Foutmelding

 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).
 • Notice: Undefined index: language in i18n_node_node_view() (regel 263 van /srv/data/web/vhosts/www.pauliat.com/htdocs/sites/all/modules/contrib/i18n/i18n_node/i18n_node.module).

Na ontvangst van het online reserveringformulier zenden wij ("Le Petit Pauliat", verder te noemen de 'verhuurder') je per e-mail een bevestigingsbrief/factuur en huurcontract toe. Een ondertekend exemplaar van het contract dient per omgaande door jou (verder te noemen de 'huurder') te worden geretourneerd. Elke reservering is definitief.

De vereiste aanbetaling bedraagt 50% van de huursom en dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging te zijn voldaan. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode binnen te zijn. Indien binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode de volledige huursom niet is betaald dan is de huurder in gebreke en zullen alle door verhuurder te maken kosten van invordering, alsmede de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Bij reserveringen vanaf 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totale bedrag per omgaande en in één keer te worden overgemaakt.

Er kunnen slechts rechten worden ontleend aan de reservering nadat het volledig verschuldigde bedrag door verhuurder is ontvangen. Indien huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is verhuurder gerechtigd de betreffende reservering te annuleren. De huurder blijft echter gehouden aan zijn betalingsverplichting.

Het wijzigen of annuleren van een reservering dient uitsluitend schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Wijzigingen kunnen slechts in overleg met en na nadrukkelijke toestemming van verhuurder worden aanvaard en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Bij wijziging of annulering wordt te allen tijde € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt in rekening gebracht:

bij annulering tot 6 maanden voor aanvang van de huurperiode 50% van de totale huursom

bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 70% van de totale huursom en

bij annulering na 6 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de totale huursom.

De dag waarop de schriftelijke annulering binnenkomt, geldt als datum van waaraf de annuleringskosten worden berekend. Een eventuele annuleringsverzekering dient door huurder zelf te worden afgesloten. Indien door een door verhuurder niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) de gereserveerde accommodatie onbewoonbaar of moeilijk bewoonbaar wordt (bijvoorbeeld bij brand, wateroverlast, technische storingen of ander van buitenkomend onheil), kan verhuurder daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De gehuurde accommodatie kan door de huurder op de aankomstdag vanaf 15.00 uur betrokken worden. Eerder arriveren dan 15.00 uur is niet mogelijk en niet gewenst ivm schoonmaakwerkzaamheden en voorbereidingen voor de nieuwe gasten. Op de dag van vertrek dient de accommodatie voor 10.00 uur te zijn verlaten. Verhuur van de accommodaties gebeurt per week, van zaterdag tot zaterdag. Aankomst op een andere dag van de week is niet mogelijk.

Het is niet toegestaan de accommodatie met meer personen te betrekken dan is overeengekomen bij de reservering, tenzij daarvoor –na overleg voorafgaand aan de huurperiode- uitdrukkelijk toestemming is verleend door de verhuurder. Verhuurder is gerechtigd bij het overschrijden van het normaantal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de accommodatie te weigeren of te ontzeggen.

Het is niet toegestaan bezoekers (familie, vrienden etc) op ons vakantiedomein en in de gehuurde accommodatie te ontvangen. Wij willen de rust en exclusiviteit van ons vakantiedomein Le Petit Pauliat garanderen voor alle overige gasten welke bij ons een accommodatie gereserveerd hebben.

Wij hebben geen pin en creditcard faciliteiten.

We vragen geen waarborgsom en rekenen op je eerlijkheid dat wanneer iets breekt, we op de hoogte worden gesteld en de kosten hiervoor worden vergoedt.

Ongebruikte nachten kunnen wij helaas niet restitueren. Mocht je eerder willen vertrekken dan is dat je eigen keuze.

De huurder aanvaardt de verplichting de gehuurde accommodatie en haar inboedel in dezelfde staat achter te laten als waarin hij ze bij aankomst heeft aangetroffen. De huurder verplicht zich de accommodatie schoon achter te laten. Is dit niet het geval, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden alsnog schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Huisdieren zijn helaas niet welkom op Le Petit Pauliat.

Roken is in de accommodaties niet toegestaan.

Mocht huurder onverhoopt klachten hebben of zaken aantreffen die niet in orde zijn, dan is het raadzaam deze terstond aan verhuurder kenbaar te maken, zodat verhuurder in de gelegenheid wordt gesteld de klacht zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Klachten achteraf worden door verhuurder niet in behandeling genomen.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de huurder of aan degenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde verblijven, ongeacht de oorzaak daarvan. De huurder dient schade die is veroorzaakt aan het gehuurde terstond te melden aan verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de overeengekomen huurperiode is ontstaan.

Le Petit Pauliat

4 Pauliat

03380 TREIGNAT

Caisse d'Epargne 08001261026

IBAN - FR76 1871 5001 0108 0012 6102 665

BIC - CEPAFRPP871

Malheureusement, nous n'avons pas encore de terminal de paiement par carte de crédit.

Nous ne demandons pas de dépôt (caution) et comptons sur votre honnêteté que si quelque chose se casse, nous en serons informés et les frais seront remboursés.

Il est interdit de fumer dans les logements.

Malheureusement, les animaux domestiques ne sont pas les bienvenus au Petit Pauliat.

Après avoir reçu le formulaire de réservation en ligne, nous ("Le Petit Pauliat", ci-après dénommé le "propriétaire") vous enverrons une lettre de confirmation / facture et un contrat de location par e-mail. Une copie signée du contrat doit être retournée immédiatement par vous (ci-après dénommé le «locataire»). Chaque réservation est définitive.

Le dépôt requis est de 50% du loyer et doit être payé dans les 14 jours après la date de la confirmation. Les 50% restants doivent être reçus au plus tard 6 semaines avant le début de la période de location. Si le loyer complet n'a pas été payé dans les 6 semaines avant le début de la période de location, le locataire sera en défaut et tous les frais de perception à la charge du propriétaire, ainsi que les intérêts légaux, seront facturés. Pour les réservations à partir de 6 semaines avant le début de la période de location, le montant total doit être transféré immédiatement et en une seule fois.

Les droits ne peuvent être tirés de la réservation qu'après que le montant total dû a été reçu par le propriétaire. Si le locataire ne remplit pas ses obligations de paiement, le propriétaire est en droit d'annuler la réservation en question. Cependant, le locataire reste lié par son obligation de paiement.

La modification ou l'annulation d'une réservation ne doit être effectuée que par écrit par lettre ou par e-mail. Les modifications ne peuvent être acceptées qu'en consultation avec et après l'autorisation explicite du propriétaire et peuvent entraîner des frais supplémentaires. En cas de changement ou d'annulation, des frais de dossier de 50€ seront toujours facturés. De plus, vous serez facturé:

en cas d'annulation jusqu'à 6 mois avant le début de la période de location, 50% du loyer total

en cas d'annulation jusqu'à 6 semaines avant le début de la période de location, 70% du loyer total et

en cas d'annulation après 6 semaines avant le début de la période de location, 100% du loyer total.

Le jour de la réception de l'annulation écrite compte comme date à partir de laquelle les frais d'annulation sont calculés. Toute assurance annulation doit être souscrite par le locataire lui-même. Si le logement réservé devient inhabitable ou difficile à habiter en raison d'un défaut (force majeure) non imputable au propriétaire (par exemple en cas d'incendie, d'inondation, de défauts techniques ou d'autres calamités externes), le propriétaire ne pourra être tenu responsable.

Le logement loué peut être occupé par le locataire le jour de l'arrivée à partir de 15h. L'arrivée avant 15 h n'est pas possible et n'est pas souhaitable en raison des travaux de nettoyage et des préparatifs pour les nouveaux hôtes. Le logement doit être libéré avant 10h00 le jour du départ. Les hébergements sont loués à la semaine, du samedi au samedi. L'arrivée un autre jour de la semaine n'est pas possible.

Il n'est pas autorisé d'impliquer l'hébergement avec plus de personnes que convenu avec la réservation, sauf si - après consultation avant la période de location - une autorisation explicite a été accordée par le propriétaire. Le propriétaire est en droit de refuser ou de refuser aux locataires l'accès au logement lorsque le nombre standard de résidents est dépassé ou en cas de faute apparente.

Le locataire accepte l'obligation de laisser le logement loué et son contenu dans le même état que celui trouvé à l'arrivée. Le locataire s'engage à laisser le logement propre. Si ce n'est pas le cas, à la discrétion du propriétaire, les frais de nettoyage seront toujours facturés.

Si le locataire a des plaintes de façon inattendue ou trouve des choses qui ne sont pas en ordre, il est conseillé d'en informer immédiatement le propriétaire, afin que le propriétaire ait la possibilité de résoudre la plainte aussi rapidement et correctement que possible. Les réclamations ultérieures ne seront pas traitées par le propriétaire.

Le propriétaire n'est pas responsable des dommages, vols, pertes, blessures ou accidents causés au locataire ou à ceux qui séjournent dans le bien loué pendant la période de location concernée, quelle qu'en soit la cause. Le locataire doit immédiatement signaler au propriétaire les dommages causés au bien loué. Le locataire est responsable de tous les dommages à l'objet loué survenus pendant la période de location convenue.

Le Petit Pauliat

4 Pauliat

03380 TREIGNAT

Caisse d'Epargne 08001261026

IBAN - FR76 1871 5001 0108 0012 6102 665

BIC - CEPAFRPP871

Il est interdit de recevoir des visiteurs (famille, amis, etc.) sur notre domaine de vacances et dans les hébergements loués. Nous voulons garantir la tranquillité et l'exclusivité de notre domaine de vacances Le Petit Pauliat pour tous les autres hôtes qui ont réservé un logement chez nous.

Malheureusement, nous ne pouvons pas rembourser les nuits non utilisées. Si vous voulez partir plus tôt, c'est votre choix.